Menings

LitNet se ruimte vir onderhoude, essays, seminare en rubrieke wat toonaangewende menings uitspreek.
LitNet's space for interviews, essays, seminars and columns that express groundbreaking opinions.

Groen soos die hemel daarbo deur Eben Venter: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Dewald Koen Resensies 2017-09-15

"Venter se fyn waarnemingsvermoë is ’n aanslag op die sintuie. Soos ’n goeie reisskrywer slaag hy daarin om die omgewing waarin die karakter hom bevind, telkens deeglik en op amper poëtiese wyse te beskryf."

Leuens, statistiek, en sommer bôls

Frans Rautenbach Rubrieke 2017-09-14

"Ek het altoos geglo, soos ek op skool geleer het, dat die span wat meestal die bal het, die beste kans staan om te wen. Maar is dit reg?" Frans Rautenbach skryf oor rugbystatistiek en Saterdag se wedstryd teen Australië.

Die Bergengel deur Carina Stander: ’n LitNet Akademies-resensie-essay

Elzette Steenkamp Resensies 2017-09-14

"Met die lees van Carina Stander se Die Bergengel het ek uiteindelik besluit dat ek nou maar gerus kan voel oor die stand van fantasie in Afrikaans. Stander se pragroman is ’n waardevolle bydrae tot nie net die afgeskeepte fantasiegenre nie, maar ook die Afrikaanse letterkunde in sy geheel."

Musiek en dekolonisering: Mareli Stolp gesels met Etienne Viviers

Etienne Viviers, Mareli Stolp Onderhoude 2017-09-14

"Die tyd sal waarskynlik kom dat die argument gemaak word dat Westerse kunsmusiek nie in Suid-Afrika gespeel behoort te word nie, omdat dit verteenwoordigend van kolonialisme is."

Sosialemedia-gebruik en kinders: the good, the bad and the ugly

Hugo Theron, Naomi Meyer Onderhoude 2017-09-14

Hugo Theron is ’n kliniese sielkundige wat sy PhD-navorsing gedoen het oor die gebruik van sosiale media en die impak daarvan op tieners.  Naomi Meyer het hom gevra: "Wat is die beste raad wat jy vir ’n ouer kan gee ten opsigte van kinders, tieners en die sosiale media?"

Versoening en sosiale kohesie: ’n onderhoud met Elnari Potgieter

Elnari Potgieter, Menán van Heerden Onderhoude 2017-09-14

"Daar is al hoe meer die besef dat die aanspreek van ongelykhede deel vorm van die versoeningsproses." 

Gesprekke oor Krotoa en nadenke oor kultuurerfenis en -nalatenskap

Marike Bekker Seminare en essays 2017-09-14

"Wie besit die intellektuele eiendom van ’n etniese erfenis?" 

Vergifnisonderwys: wat is dit en waarom is dit nodig?

Hannes van der Walt, Estelle Kruger Onderhoude 2017-09-12

"As ons en ons kinders nie leer wat onreg is en wat vergifnis behels nie, sal ons tot in lengte van dae sukkel met swak verhoudinge onder mekaar, veral ook met swak verhoudinge tussen die verskillende bevolkingsgroepe waaruit ons bevolking van meer as 56 miljoen mense bestaan."

VraNet: Sosiale media

Frances Strooh, Liné Enslin Onderhoude 2017-09-11

"As jy sosiale media 'reg' doen, sal jy vind dat dit jou verhoudings met ander mense versterk. Jy sal weet of sosiale media ’n negatiewe impak op jou lewe het as dit jou geïsoleerd en ondergeskik laat voel."

Magaqa se dood: keerpunt vir politieke moorde in Suid-Afrika?

Bettina Wyngaard Rubrieke 2017-09-08

"Wat wel onnatuurlik en onheilspellend is, is die feit dat politieke moorde skynbaar gesien word as normaal in ’n demokrasie. Dit is nie. Demokrasie beteken juis dat daar strukture is waarbinne regimeverandering vreedsaam gedoen word."

Die Afrikan droem

Olivia M Coetzee Rubrieke 2017-09-07

Luister hier na Olivia M Coetzee se rubriek – hierdie keer is haar rubriek mondeling en nie geskrewe nie.

Johannes Calvyn (I)

Gerrit van Wyk Kruger Seminare en essays 2017-09-06

"Johannes Calvyn was ’n Franse teoloog en regsgeleerde wat verantwoordelik was vir die Groot Hervorming in die 16de eeu in Europa in die Franse wêreld, en wel in die eerste instansie in Franssprekende Switserland in Genève, soos Martin Luther dit in Duitsland was."

Hoe om 'n graad 3-leerder in staat te stel om beter en vinniger te leer

Irene Brand, Christine Anthonissen, Estelle Kruger Onderhoude 2017-09-06

"Die een beginsel wat hier ondersteun word, is dat leerders wat lees-, skryf- en narratiefwerk geniet, meer en vinniger sal leer. ‘n Tweede beginsel is dat minder aandag aan 'taalfoute' en meer aandag aan die proses van skeppend vertel en skryf op die lange duur ook die formele aspekte van taal beter gaan help ontwikkel, omdat leerders nie geïnhibeer word deur vrees vir 'foute maak' nie."

Historical monuments: an interview with Lize van Robbroeck

Lize van Robbroeck, Menán van Heerden Opinion 2017-09-06

"There are ways of owning Afrikaner culture that is not sectarian and offensive." 

Ramaphosa en die “dirty tricks campaign”

Bettina Wyngaard Rubrieke 2017-09-05

"Ramaphosa is naïef as hy dink negatiewe beriggewing gaan nie sy kanse beïnvloed nie. Joernaliste is naïef as hulle dink die keuse wat hulle maak in hoe hulle berigte verpak, het geen invloed op die uitkomste van verkiesings nie."

Kleurenblind door Trevor Noah

Herman Meulemans NeerlandiNet 2017-09-05

"Het boek is moeilijk in een hokje te stoppen. Memoires zijn het zeker niet, want die kunnen alleen worden geschreven op het einde van een bewogen leven. Een biografie is het ook niet, want die verwacht je niet over een opgroeiende knaap. Kleurenblind leest zoals een sprookje. Zoals de meeste sprookjes bevat het boek veel hartstocht, toverstokjes die het leven rooskleurig maken, maar ook veel doffe ellende. "

Letterkundig Symposium in het kader van de Week van de Afrikaanse Roman 2017

LitNet NeerlandiNet 2017-09-04

De Week van de Afrikaanse Roman organiseert samen met Universiteit Gent (Gents Centrum voor het Afrikaans en de Studie van Zuid-Afrika) en de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns op vrijdag 6 oktober een letterkundig symposium. 

HemelBesem by die Etienne van Heerden-veldsoirée

Darryl David, Naomi Meyer Feeste 2017-08-31

Dis pas bekend dat HemelBesem ook by die Etienne van Heerden-veldsoirée optree. Die soirée vind van 22 tot 24 September 2017 in Cradock (by Buffelshoek) plaas. Darryl David verskaf praktiese inligting.

Kwikintoksikasie: transendensie van gevolge

Handré Brand Menings 2017-08-30

"Kwik word reeds vir nagenoeg 150 jaar in amalgaamvulsels as ’n belangrike herstelmetode in tandheelkunde en -tegnologie gebruik. ’n Hewige en omstrede debat oor die moontlike nadelige effek van kwik en amalgaam op tandheelkundige pasiënte duur reeds dekades lank."

Schrijvers in het verzet

Yves T'Sjoen NeerlandiNet 2017-08-30

"Naar aanleiding van de herdenking van de moord op Steve Biko, in september precies vier decennia geleden, is het Biko-gedicht van Schierbeek weer voor het voetlicht gebracht. Het is bekend dat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw schrijvers, kunstenaars en politieke militanten zich in Nederland met optredens en publicaties inschreven in de culturele boycot van het blanke superioriteitsregime in Zuid-Afrika."

Top