LitNet Akademies

tao200

Telefoon: 021 886 5169
E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlyn joernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer. Om navigasie te vergemaklik, is dit verdeel in die volgende onderafdelings:

Al hierdie afdelings vorm deel van die aanlyn joernaal LitNet Akademies. Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se Seminare & Essays en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.

• Navrae en voorleggings kan gerig word aan akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.

• Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

Portrette van en gesprekke met vaders: die vader-dogter-verhouding in die werk van enkele vrouedigters

Marius Crous 2008-11-12 This paper investigates the father-daughter relationship in the poetry of four canonised female poets in Afrikaans, namely, Elisabeth Eybers, Olga Kirsch, Lina Spies and Joan Hambidge. The theoretical point of departure is underpinned by views on sexuality ...

Die verwerking van trauma in twee Afrikaanse romans

Johan Anker 2008-11-05 The portrayal of trauma in two Afrikaans novels This article discusses the traumatic experiences of characters in two recent Afrikaans novels: Stiltetyd (Time of silence) by Marita van der Vyver (2006) and Chinchilla by Nanette van Rooyen (2007) ...

’n Menswetenskap in onmenslike tye: Dreyer Kruger en die fenomenologiese sielkunde in Suid-Afrika, 1976–1990

Desmond Painter 2008-10-29 This article discusses the development of phenomenological psychology in South Africa from the mid-1970s to 1990, with specific reference to the pioneering work done by Dreyer Kruger and his contemporaries at Rhodes University. It focuses specifically on ...

Die ANC/SAKP en die USSR. Deel 1: Wêreldbeskouings

Leopold Scholtz, Ingrid Scholtz 2008-10-21 Die geykte siening van die bondgenootskap tussen die ANC/SAKP en die Sowjetunie is dat dit ’n geleentheidshuwelik was, sonder ideologiese affiniteit. In haar biografie van Oliver Tambo skryf die Marxistiese historikus Luli Callinicos byvoorbeeld dat ...

Die ANC/SAKP en die USSR.
Deel 2: Gevallestudies

Leopold Scholtz, Ingrid Scholtz 2008-10-21 In die eerste aflewering van dié beskouing is gekyk na die ooreenkomste tussen die wêreldbeskouings van die USSR enersyds en die ANC en SA Kommunistiese Party andersyds. Daar is egter verdere interessante boustowwe te vinde as ’n mens ook ...

Die verhouding tussen religie en mag in Tibettaanse Boeddhisme

Rashid Begg, Sandra Troskie 2008-10-09 The role of religion in promoting the political aspirations and interests of individuals or groups is well documented within the social sciences. The history of the most influential civilisations in the world speaks to the ability of political aspirants to utilise ...

LitNet Akademies Jaargang 5 (1) – Augustus 2008

2008-10-03 LitNet Akademies: Augustus 2008 Jaargang 5 (1)

Arnold van Wyk se Ricordanza as musikale aandenking

Matildie Thom Wium 2008-10-02 Arnold van Wyk's Ricordanza as a musical memoir The fact that most of Arnold van Wyk’s music is so little known and little loved has been bemoaned regularly by South African musicologists since the composer’s death in 1983. Despite the publication of ...

Bemagtig opvoeders vir onmiddellike mobilisasie van grondslagfase-leerders se geletterdheid

Mariette Koen 2008-10-02 In November 2007 the dark picture of the underachievement of South African learners in respect of basic reading skills was emphasised once again when the research results of the University of Pretoria were published. Since 1994 much debate has ...

Die denke van Deleuze en Guattari: filosofie as teater

Willem Anker 2008-10-02 The thinking of Deleuze and Guattari: philosophy as theatre The French philosophers Gilles Deleuze and Félix Guattari are relatively unknown in Afrikaans literary circles. Their work can be best described as a post-Nietzschean, post-Marxist and anti-Freudian ...

Beeldvorming in geleentheidsgedigte op gedenkkeramiek oor die Nederlandse koningshuis

Gerard de Kamper, Renée Marais 2008-08-27 In various countries across the globe, both events and individuals are commemorated by means of a variety of commemorative articles. In the Netherlands, various ceramic articles have been specially crafted since 1574 to commemorate the ...

'n Ander bestekopname van die Afrikaanse poësie, 2004–2007

Leti Kleyn 2008-08-05 In this article an overview is provided of Afrikaans poetry for the period 2004–2007. Book publications and activities concerning Afrikaans poetry, such as arts festivals, radio programmes and websites, are discussed. Background information on the ...

Stephan Bouwer (1948-1999): 'n Herwaardering met spesifieke verwysing na sy poësie-oeuvre

2008-07-22 Afrikaans poet, actor, stage and television director and literary critic, Stephan Bouwer, passed away suddenly in July 1999. Despite his significant contribution to the Afrikaans literary and cultural world, very little has been written on his work. The ...

Die onopgeloste raaisel met spesifieke verwysing na Die Jakkalssomer van Dirk Jordaan

Joan Hambidge 2008-07-17 This article presents a psychoanalytic reading of Dirk Jordaan’s Die Jakkalssomer with special reference to the unsolved riddle in the text. The article refers to the Oedipus myth, the riddle and Lacanian theory. It is concluded that the text refuses to ...

Buren-Marsch: Die Transvaalse volkslied in Duitse gewaad

Winfried Lüdemann 2008-07-17 This article discusses a march for brass ensemble that was written and published in Germany between 1901 and 1904 by a composer by the name of August Bernhard Ueberwasser (1866-1925). The march is noteworthy because it incorporates a ...

Tegniek en Republiek: Wisselende vryheidsbegrippe in Afrikaner- en Suid-Afrikaanse politiek

Johann Rossouw 2008-07-11 Technics and Republic: Varying concepts of freedom in Afrikaner and South African politics In this article different concepts of freedom that have occurred especially among Afrikaners, and to a lesser extent in South African politics, since the Dutch ...

S.V. Petersen se tydskrifverhale

Steward van Wyk 2008-07-11 S.V. Petersen’s magazine stories S.V. Petersen (1914–1987) is known for his poetry and is regarded as the first black Afrikaans poet. He started his writing career with a number of short stories and sketches that were published in journals and magazines ...

Musiekgeskiedenis en fiksie: Hans Holleman en Arnold van Wyk in Holmer Johanssen se roman Gety

Stephanus Muller 2008-07-11 Music history and fiction: Hans Holleman and Arnold van Wyk in Holmer Johanssen’s Novel Gety In 1938 Unie-Volkspers Beperk in Cape Town published an Afrikaans novel by Holmer Johanssen (pseudonym of the anthropologist Hans Holleman) ...

LitNet Akademies: Mei 2007 – Vol 4

2007-06-29 LitNet Akademies: Mei 2007 Vol 4 LW: Hierdie artikels is nie geakkrediteer nie Inhoudsopgawe Oor bemagtiging, taal en die Afrikaans-debat in die Coca-Cola-demokrasie ...

Oor bemagtiging, taal en die Afrikaans-debat in die Coca-Cola-demokrasie
2006

Jaco Alant 2007-06-29 By die amptelike viering van Nelson Mandela se 85ste verjaarsdag op 19 Julie 2003, regstreeks uitgesaai op SABC3 vanaf die Sandton Konvensiesentrum, is nie ’n enkele woord in Afrikaans gesing nie. Daar is swierig konsert gehou saam met ...
Top