Elbie Adendorff

Elbie Adendorff verlaat na 14 jaar die onderwys in KwaZulu-Natal om die Dorpstraat Teater Kafee in Stellenbosch saam met haar familie te koop. Sy was vyf jaar lank daarby betrokke. Sy behaal in 2003 haar MA-graad (cum laude) aan die Universiteit Stellenbosch oor “Digdebute teen die millenniumwending. ’n Polisistemiese ondersoek”. In 2005 word sy as dosent in Afrikaanse taalverwerwing in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch aangestel. Sy verwerf in 2012 haar doktorale proefskrif oor “Kompleksiteit in taakgebaseerde onderrig en leer van Afrikaans as tweede taal binne universiteitskonteks”.

Eindspel deur Wilna Adriaanse: ’n resensie

Elbie Adendorff Resensies 2017-04-04

"Tipies Adriaanse is die ingewikkelde storielyn en die karakters wat nie eensydig en stereotipies uitgebeeld word nie."

Resensie: Emoji beklemtoon unieke aanslag van Coenie de Villiers

Elbie Adendorff Musiek 2016-11-23

"Coenie de Villiers is geen onbekende as dit kom by oorspronklike en unieke klanke in sy musiek nie en nou, vyf jaar na sy vorige CD, beïndruk hy met Emoji, sy jongste CD."

Het Afrikaanse liedjies hierdie studente gehelp om Afrikaans beter te kon uitspreek?

Estelle Kruger, Elbie Adendorff, Jaydey Sass Onderhoude 2016-08-25

"Ek het geleer dat taalverwerwing met pret en genot saamgaan; dat selfs ietsie net so klein soos luister na musiek akademiese waarde het. Dit was vir my verblydend dat die studente wat na musiek geluister het, wel verbetering in uitspraak getoon het."

’n Ondersoek na die verwerwing van klanke deur middel van musiek deur vreemdetaalstudente van Afrikaans

Jaydey Sass, Elbie Adendorff LitNet Akademies (Opvoedkunde) 2016-08-18

"Die studie toon dat studente wat na Afrikaanse musiek luister, tipiese klanke wat in Afrikaans voorkom en moontlik nie in ander tale nie, of wat problematies is ten opsigte van uitspraak, makliker en vinniger verwerf en duideliker uitspreek."

Resensie: Voor-bode deur Cas Vos

Elbie Adendorff Resensies 2016-03-15

"Vos bly egter nie net in die verlede delf met die vertaling van die Griekse gedigte nie, maar bied ook ’n eietydse perspektief op Suid-Afrika en die wêreld."

Boekresensie: Immer wes deur Irma Joubert

Elbie Adendorff Resensies 2015-12-14

"Immer wes verwoord nie net die verhaal van ’n vrou in oorloggeteisterde omstandighede nie, maar verwoord veral die verhaal van hoop en ’n toekoms uit oorlog uit."

Boekresensie: Tussen heinings deur Corlia Fourie

Elbie Adendorff Resensies 2015-10-06

Tussen heinings "verwoord nie net die verhaal van vroue tussen heinings nie, maar verwoord veral die verhaal van oorlewing en aanpassing tussen hierdie heinings".

Vermis op Allesverloren beeld kleindorpse lewe uit

Elbie Adendorff 2014-11-11 "Die soektog na Erta is boeiend en die kennismaking met die karakters is interessant."

Biebouw-resensie: Dubbelspel deur Wilna Adriaanse

Elbie Adendorff 2014-07-21  Elbie Adendorff resenseer Wilna Adriaanse se jongste boek.

Die verwerkingsproses ten opsigte van toneelkeuse met verwysing na die rolprent Roepman

Elbie Adendorff, Adean van Dyk 2014-05-20 "Tradisioneel word die studie van filmverwerkings vanuit ’n literêre domein gedefinieer en die draaiboek en uiteindelike film staan sekondêr tot die literêre roman as bronteks. Die studie van die verwerking van ’n roman na ’n draaiboek is een waaroor tot dusver, in vergelyking met studies in letterkunde en filmkunde, min geteoretiseer is."

Anderkant die spieël deur Melissa Scharneck

Elbie Adendorff 2014-04-16 Elbie Adendorff resenseer Anderkant die spieël.

LitNet Akademies-leesgoed: Elbie Adendorff

Elbie Adendorff 2014-02-12  

Wolwedans ril nog steeds

Elbie Adendorff 2013-01-15 "Vir die leser wat vertroud is met die radiodrama (die oue en die nuwe een), die TV-reeks en die film bied die roman nuwe insigte tot die storie." 

Die omskakeling van werklikewêreld-take na pedagogiese take ten einde ’n taakgebaseerde sillabus te ontwerp

Elbie Adendorff 2012-12-10 "Die beginpunt by taakgebaseerde sillabusontwerp en die plek van taakkompleksiteit daarin omsluit twee vrae: Watter rol moet die take in die sillabus inneem? Hoe kan hierdie take georden word ten einde die kompleksiteitsvlak daarvan te verander om optimale leer van die tweede taal te verseker? "

Die blou van onthou ontbloot lesers se “blou onthou”

Elbie Adendorff 2012-12-05 "Binne elke vertelling van die drie vroue word ander vertelvorme, soos e-posse, briewe en ’n reisjoernaal, ook gebruik."
Top