Filter artikels | articles:   "Kopstukke | Brainy  Oopkop | Mindful  Ligweg | NoSweat

Taaldebat | Language Debate

Menings | Opinions > Taal | Language > Taaldebat | Language Debate

Opiniestukke en referate rondom die Suid-Afrikaanse taaldebat.
Conference papers and discussions on South African language issues.

Dialoog met die Kommissie vir Kultuur, Godsdiens en Taalregte: Woensdag 25 Maart
LitNet
2015-03-24

Omdat taal so ’n belangrike medium is vir nasiebou en onderlinge verhoudings, is uitnodingings aan verskeie organisasies tot ’n dialooggeleentheid gestuur. 

Lees artikel | Read article
 
Spesiale projekte | Special projects
article

Afrikaans, African languages and indigenous knowledge systems - the connection

Sandile Gxilishe

Paper presented at the Roots-conference at the University of the Western Cape, 22-23 September 2009 Prof Sandile Gxilishe, University of Cape Town Abstract This paper looks at the widening inequalities in the fields of science, education and ...

article

Moedertaalonderrig bevorder leerderprestasie en kulturele diversiteit

Michael le Cordeur

Met die afskaffing van apartheid het die nuwe regering die edele beginsel van ’n veeltaligheidsbeleid aanvaar wat erkenning aan 11 amptelike tale gegee het.

Taalverskuiwing en taalhandhawing in die Afrikaanse gemeenskap: Tendense en toekomsperspektiewe

Jaap Steyn, André Duvenhage

Navorsing deur Schlemmer (2010) toon aan dat taalverskuiwing na Engels in ’n redelik groot mate by bruin Afrikaanssprekendes en in ’n geringer mate by wit Afrikaanssprekendes plaasvind. Ook is daar ’n groot toename in taalvermenging onder  ...