Filter artikels | articles:   "Kopstukke | Brainy  Oopkop | Mindful  Ligweg | NoSweat

Essays

Menings | Opinions > SeminaarKamer | Seminar Room > Essays

Essays oor ’n verskeidenheid onderwerpe. Stuur artikels of essays aan seminaar@litnet.co.za. 
Gebruik die Harvard-verwysingsmetode.
Essays on a variety of topics. Send articles or essays to seminar@litnet.co.za. 
Use the Harvard method of referencing.

Etiek, oordeel en kommodifisering: enkele opmerkings aan die hand van twee onlangse tekste
Johan Schoeman
2014-04-03

"Beide hierdie tekste bied egter ʼn oorspronklike en nuwe inset in ʼn veld (etiek) wat soms geyk, die resultaat van konsensus en bloot polities korrek geword het."

Lees artikel | Read article
 
article

’n Bespreking van die appèlhofuitspraak in Minister van Polisie v Frederik Barend van der Vyver

Gustaf Pienaar

"In hierdie bespreking bepaal ek my by die betrokkenheid van superintendent Bartholomew – hoofspeler in die sogenaamde "bloedspoor"-getuienis – by die vervolging van Fred van der Vyver, asook die betrokke howe se uitsprake in daardie verband."

article

Een honderd jaar later: die Swart Grond Wet 27 van 1913

Juanita Pienaar

"Wat was die impak van die Swart Grond Wet en hoe word die nalatenskap daarvan vandag in regstegniese sin aangespreek?"

article

D.J. Opperman se laatwerk

Helize van Vuuren

Dié navorsing oor D.J. Opperman fokus op Celan, Dolosse van 1963 (spesifiek gefokus op “Vuurbees”), Opperman en N.P. Van Wyk Louw se digterlike mededinging, en op Opperman se twee soorte laatwerk wat nie inpas in enige bekende patroon van laatwerk soos beskryf deur teoretici nie.

article

Oor liberale republieke en gemeenskappe

Danie Goosen

Danie Goosen bied 'n perspektief vanuit Tocqueville.

article

Skaliegas-ontginning: rampspoedig of werkskeppend?

Bertus Steenkamp, Ebbe Dommisse

Gaan die Karoo vou of gaan hy hou? Lees wat dink geoloog en landbouer Bertus Steenkamp.