Filter artikels | articles:   "Kopstukke | Brainy  Oopkop | Mindful  Ligweg | NoSweat

Menings | Opinions

Menings | Opinions

LitNet se ruimte vir onderhoude, essays, seminare en rubrieke wat toonaangewende menings uitspreek.
LitNet's space for interviews, essays, seminars and columns that express groundbreaking opinions.Bye en mense
Dirk Laurie
2014-04-17

"Bye en mense het onafhanklik van mekaar hul eie beskawings, organisasies, industrieë en gespesialiseerde vaktale ontwikkel." Lees wat skryf Dirk Laurie oor albei spesies.

Lees artikel | Read article
 
article

eendag?

oester

Sy vra of ek belang stel om dalk een of ander tyd weg te breek met my kroos en derglikes en ek beduie haar ja. Dit is my hart se begeerte. Ek sal wel eendag ...

Leopards Leap
article

Etiek, oordeel en kommodifisering: enkele opmerkings aan die hand van twee onlangse tekste

Johan Schoeman

"Beide hierdie tekste bied egter ʼn oorspronklike en nuwe inset in ʼn veld (etiek) wat soms geyk, die resultaat van konsensus en bloot polities korrek geword het."

article

Oor liberale republieke en gemeenskappe

Danie Goosen

Danie Goosen bied 'n perspektief vanuit Tocqueville.

article

Webseminaar: Facebook en persoonlikheidsbeskerming

LitNet

 Duisende van ons gebruik daagliks Facebook, maar hoeveel van ons wonder oor die wetlike implikasies van die gebruik van hierdie platform, en wat ons regte en verpligtinge in hierdie verband is?