Filter artikels | articles:   "Kopstukke | Brainy  Oopkop | Mindful  Ligweg | NoSweat

Menings | Opinions

Menings | Opinions

LitNet se ruimte vir onderhoude, essays, seminare en rubrieke wat toonaangewende menings uitspreek.
LitNet's space for interviews, essays, seminars and columns that express groundbreaking opinions.DJ Opperman 100 jaar: Chris van der Merwe se bydrae
Chris van der Merwe
2014-09-29

"Dit gaan nie om wat jy vir die gedig wil sê nie, maar om wat die gedig vir jou wil sê."

Lees artikel | Read article
 
Leopards Leap
article

Die atleet en die uitspraak: Was daar enige wenners?

Bettina Wyngaard

"Bismarck was reg. As mens enigsins omgee vir regspleging, moenie kyk hoe dit gebeur nie."

article

DJ Opperman 100 jaar: Etienne Britz se bydrae

Etienne Britz

"Opperman was nie, soos Peter Blum, 'n genie wat vanaf die rand van die Afrikaanse bestel toegekyk het nie. Nee, hy was 'n bul naas die bul NP Van Wyk Louw. As letterkundige was hy die leermeester, keurder of bloemleser van ander digters – die groot 'tycoon' van ons literêre sisteem."

article

DJ Opperman 100 jaar: Lina Spies se bydrae

Lina Spies

"Deur hom weet ek dat daar ’n soort liggaamlike intuïtiewe begryp van die lewe en die wêreld is, helderder as die koue intellektuele verstaan van kale woorde."