Filter artikels | articles:   "Kopstukke | Brainy  Oopkop | Mindful  Ligweg | NoSweat

LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe)

Akademies | Academic > LitNet Akademies | LitNet AcademicLitNet Akademies (Godsdienswetenskappe)
Telefoon: 021 886 5169
E-pos: akademies@litnet.co.za

LitNet Akademies, as onderafdeling of node van LitNet waar portuurbeoordeelde artikels gepubliseer word, vorm ’n geakkrediteerde akademiese aanlynjoernaal wat Afrikaanse navorsingsartikels publiseer.

Hierdie spesifieke been van LitNet Akademies bevat artikels van geesteswetenskaplike aard. Al hierdie artikels vorm deel van die aanlynjoernaal LitNet Akademies.

Hierdie geakkrediteerde gedeelte van LitNet is volkome geïntegreer met die LitNet-hiperteksomgewing: Die akademiese artikels wat hier geskakel word, word aangevul deur LitNet-onderhoude, videogrepe op LitNet se YouTube-kanaal, aanlyndebatte op LitNet se SeminaarKamer en resensie-essays in ons node Boeke en skrywers.

LitNet Akademies (Godsdienswetenskappe) skakel nou met ons onderafdelings vir die Basiese en Toegepaste Natuurwetenskappe, Regte en Geesteswetenskappe. Elke artikel wat hier gepubliseer word, is dus deel van ’n multidissiplinêre en dinamiese benadering binne ’n hiperteksomgewing.
 

  • LitNet Akademies se Godsdienswetenskappe-afdeling is oop vir voorleggings. Stuur jou artikel aan akademies@litnet.co.za.  
  • LitNet Akademies betaal R7 000 per portuurbeoordeelde gepubliseerde godsdienswetenskappe-artikel direk aan die navorser.  
  • LitNet Akademies vra geen bladgelde van bydraers nie.  
  • Die skrywers van artikels of ander materiaal behou kopiereg.

Klik hier vir stylriglyne vir voorleggings en laai die kontrolevorm wat saam met voorleggings gestuur moet word, hier af.

Godsdienswetenskappe-redakteur
Pieter G.R. de Villiers (DTh, ThDrs)
E-pos: pgdevilliers@mweb.co.za
Bioskets

Verwonde en verwarde adolessente – enkele pastorale merkers
Wentzel Coetzer
2014-04-08

In hierdie artikel val die klem op die pastorale begeleiding van adolessente wat worstel met emosionele verwonding wat in talle gevalle reeds in hul vroeë kinderjare voorgekom het.

Lees artikel | Read article
 


article

Gender en die Bybel

LitNet

'n Onlangse artikel op LitNet Akademies het gehandel oor die ervaring ervaring van Suid-Afrikaanse universiteitstudente as lesers van Rut 2 aan die hand van Ignatiaanse meditasie. Kenners ondersoek hierdie artikel met die oog op genderkwessies en transformasie. 

article

Angus Buchan en sy Mighty Men

LitNet

"Die Mighty Men beweging is by uitstek ’n geestelike beweging van die gewone mense in die konteks van hul konkrete werklikheid waarin hulle soek na die dieper betekenis van hul lewe. Die beweging het ’n inherente neiging om te vereenvoudig … om ou antwoorde in nuwe tye te probeer oordra en bevrydende insigte in die Bybel te ignoreer of verwerp."

article

Webseminaar: Is jou kind gay?

LitNet

Homoseksualiteit – ’n studie deur die ouers van ’n gay seun het 'n ruk terug by die uitgewer Naledi verskyn. Dié aktuele kwessie is ondersoek deur middel van 'n onderhoud met die skrywers, 'n lees en bespreking van die teks deur 'n lid van Inclusive and Affirming Ministries, Rappport-assistentredakteur Anastasia de Vries, asook deur teologiese praktisyn Laurie Gaum.

article

Homoseksuele predikante: ’n Regs- en morele dilemma

Helena van Coller

"Die kwessie van homoseksuele predikante, gay-huwelike en gay-legitimasie is van die enkele komplekse juridiese en morele vraagstukke wat die pluralistiese Suid-Afrikaanse samelewing konfronteer."

article

Oneindigheid as religie-relativerende en -insluitende horison

Kobus Krüger

"Die slotsom is dat dié model ’n belowende metafisies-mistieke horison bied om die groot verskeidenheid historiese religieë positief met mekaar in verband te bring, krities te relativeer en bevestigend saam in te sluit."

article

Versoening met God in 30 Nagte in Amsterdam deur Etienne van Heerden

Pieter Verster

"In hierdie artikel word gepoog om die uitgangspunte van Etienne van Heerden in die roman 30 Nagte in Amsterdam rakende die versoening met God te oorweeg."

article

Perspektiewe op die Noagitiese wette by Paulus, en die belang daarvan vir Joods-Christelike dialoog

Philip du Toit

"Enige aanspraak op die onderhouding van Noagitiese wette as voorwaarde om as “God se mense” gekenmerk te word, skep juis probleme in die Joods-Christelike dialoog in dié opsig dat dit Joodse meerderwaardigheid laat voortduur."