Medewerker | Contributor

Helize van Vuuren
Bioskets | Biography
 

Helize van Vuuren is in Kaapstad, in die holte van Tafelberg, gebore op 27 Oktober 1951. Sy word groot op Caledon digby Babilonstoring, en van tedere twaalfjarige ouderdom weer knus in die holte van Tafelberg.

OPLEIDING:
1975:  MA in Afrikaans en Nederlands cum laude (Universiteit Stellenbosch) [onderwerp: Tyd in die Afrikaanse prosa]
1982: LittDrs in vergelykende letterkunde (Rijksuniversiteit Utrecht, Nederland) [tesisonderwerp: ’n Vergelykende studie van Tristia en TS Eliot se The wasteland]
1985:   DLitt (Universiteit Stellenbosch) [Onderwerp: Opperman en Van Wyk Louw se digkuns]
1992:   MA in Engels (Suid-Afrikaanse letterkunde) cum laude (Universiteit van Natal, Durban) [Onderwerp: Breyten Breytenbach se gevangenispoësie]

POSTE BEKLEE:
1975-1994:  Dosent in Afrikaans, Algemene Literatuurwetenskap en uiteindelik in 1994 in Engels by die universiteite van Fort Hare, Stellenbosch, Bloemfontein en Natal (Durban)
1995-:  Professor in Afrikaanse en Nederlandse letterkunde,  Skool vir Tale,  Media & Kultuur, Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit
2006-:  Departementshoof vir Tale en Letterkunde 
          
PUBLIKASIES:
Onlangse artikels:

2006. “Die taal asyn aan die lippe”: ’n Oorsig van Breyten Breytenbach se poësie-oeuvre. ’n Tydskrif vir Afrika-letterkunde/A Journal for African Literature 43(2):46-56. ISSN 0041-476X.

2006. Tussen “Grense” en “Groot ode”: ’n Klein essay oor die poësie van NP van Wyk Louw (1906-1970). Tydskrif vir Geesteswetenskappe 46(3):279-290.

2007. Oorsigartikel van Keyan G Tomaselli. 2005. Where global contradictions are sharpest. Research stories from the Kalahari. Current writing 19(1).

ANDER:

• 68 artikels in vaktydskrifte oor verskillende aspekte van die letterkunde

• 26  bydraes tot boeke oor verskillende aspekte van die Afrikaanse en Suid-Afrikaanse   letterkunde

• een boek, Tristia in perspektief (1989)

• mederedakteur van een akademiese boek, Sluiswagter by die dam van stemme: Beskouings by die werk van Karel Schoeman (2002)

• honderde boekresensies in koerante en tydskrifte sedert 1974

• geflopte roman in onderste laai

•werk aan boek oor Afrikaanse letterkunde en die San/Boesmans, of die San/Boesmans  in die Afrikaanse letterkunde
Opgedateer/Updated: 2007-09-03
Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.za
Spesiale projekte | Special projects