Medewerker | Contributor

Helize van Vuuren
Bioskets | Biography
 

Helize van Vuuren is besondere hoogleraar ("distinguished professor") aan die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit in Port Elizabeth, Oos-Kaap, waar sy Afrikaanse letterkunde doseer. Outeur van 'n studie oor NP van Wyk Louw se laaste groot digbundel uit 1962, Tristia in perspektief (1989) en mede-redakteur saam met Willie Burger van die enigste monografie met kritiese beskouings oor die werk van die romanskrywer en historikus, Karel Schoeman, Sluiswagter by die dam van stemme (2002). Ter perse by Sun-uitgewers in Stellenbosch is 'n Engelse boek oor /Xam Boesman-oraliteit en die Afrikaanse letterkunde, met spesifieke fokus op die bydrae van GR von Wielligh (1859-1932) as Afrikaanse optekenaar van die uitgestorwe Kaapse Boesmans se narratiewe, kosmologie en kultuur.Spesiale projekte | Special projects