Medewerker | Contributor

Linda du Plessis
Bioskets | Biography
 
Linda du Plessis is viserektor: akademie, kwaliteit en beplanning by die Vaaldriehoekkampus van die Noordwes-Universiteit. Kwalifikasies sluit in: PhD in onderrig en leer, MSc in inligtingstelsels, Honns BSc en BSc. Werksomvang behels ‘n aktiewe betrokkenheid by die beplanning en onderrigontwerp van akademiese programme, gehaltebestuur van akademiese uitsette, sowel as navorsingsbestuur. Die fokus is op die neem van strategiese besluite rondom die investering in tegnologie, asook ontwerp en uitleg van toekomstige akademiese infrastruktuur. Dissiplinêre kundigheid sluit in inligtingstegnologie, databasisse en die gebruik van tegnologie in onderrig.


Spesiale projekte | Special projects