Medewerker | Contributor

Lourens du Plessis
Bioskets | Biography
 
Lourens Marthinus du Plessis (BJur et Comm, LLB, BPhil, LLD, Honns BA) is sedert 1 Augustus 2011 as navorsingsprofessor verbonde aan die Fakulteit Regte, Noordwes-Universiteit, Potchefstroom. Hy was tussen 1 Januarie 1988 en 31 Julie 2011 professor in Publiekreg aan die Universiteit Stellenbosch en voor dit, vanaf 1973, agtereenvolgens lektor, senior lektor en professor in die Departement Regsfilosofie aan die voormalige Potchefstroomse Universiteit vir CHO. Hy is ’n regsfilosoof wat in sy navorsing in vraagstukke in verband met wets- en grondwetsvertolking spesialiseer. Hy is die outeur (en in enkele gevalle mede-outeur) van etlike boeke vir die vakspesialis, hoofstukke in akademiese boeke, navorsingsartikels, en artikels in die populêre pers. Hy tree dikwels by nasionale en internasionale vakkongresse op. Du Plessis het ’n lewendige belangstelling in sake van die dag en was gedurende Julie 1987 byvoorbeeld deel van die groep Suid-Afrikaners (die sogenaamde Dakar-safari) wat op ’n studietoer in Wes-Afrika gesprek met lede van die toe verbode African National Congress (ANC) gevoer het. Gedurende 1993 was hy aktief betrokke by die veelparty-onderhandelingsproses in die Wêreldhandelsentrum, Kempton Park, waar hy gedien het as voorsitter van die Tegniese Komitee oor Fundamentele Regte gedurende die oorgangstydperk. Hierdie komitee het Suid-Afrika se eerste menseregtehandves opgestel. Hy was voorts ondervoorsitter en is tans lid van die direksie van die Instituut vir Geregtigheid en Versoening.

Spesiale projekte | Special projects