Medewerker | Contributor

Louise Viljoen
Bioskets | Biography
 

Louise Viljoen studeer op Stellenbosch en behaal haar doktorsgraad in 1988 op grond van ’n proefskrif oor die poësie van Breyten Breytenbach. Sy is professor in die Departement Afrikaans en Nederlands by US (doseer Afrikaanse letterkunde en literatuurwetenskap) en tree gereeld as gasdosent by universiteite in Nederland en België op.

Louise Viljoen is, saam met Ronel Foster, die samesteller van versamelbundel Poskaarte: Beelde van die Afrikaanse poësie en diebloemlesing uit Barend Toerien se poësie, Om te onthou (2006). Sy het sover 55 artikels in vakwetenskaplike tydskrifte en essaybundels gepubliseer.

Sy het B2-evaluering as navorser van die NRF (National Research Foundation) en het in 2004 US se Rektorstoekenning vir Voortreflike Navorsing ontvang. Sy was die studieleier vir 13 MA-tesisse en ses doktorale proefskrifte en tree gereeld op as eksaminator vir MA-tesisse en doktorale proefskrifte hier en in die buiteland.

Louise dien in die redaksierade van die akademiese tydskrifte Tydskrif vir Letterkunde, Tydskrif vir Literatuurwetenskap en Stilet. Sy is voorsitter van die Afrikaanse Letterkundevereniging (ALV), die nasionale vakvereniging vir Afrikaanse letterkundiges, en voorsitter van die Letterkunde-kommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.

Sy tree gereeld op as boekresensent vir koerante en tydskrifte, keurder van manuskripte vir uitgewers en beoordelaar van literêre pryse (Hertzogprys, MNet-prys, Insig/Sanlam-romanwedstryd, ea).

Louise is getroud met Willie Viljoen en het twee kinders, Carel (24) en Suzanne (20).
Opgedateer/Updated: 2007-09-12
Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.zaSpesiale projekte | Special projects