Medewerker | Contributor

Helgard Raubenheimer
Bioskets | Biography
 

Helgard Raubenheimer is buitengewone professor in chemie aan die Universiteit Stellenbosch. Tot voor sy formele aftrede in 2008 was hy voorsitter van die Departement Chemie en Polimeerwetenskap op Stellenbosch en van die Departement Chemie en Biochemie aan die Universiteit van Johannesburg (toe RAU). Hy het reeds meer as 200 wetenskaplike artikels gepubliseer en het verskeie toekennings ontvang wat die gehalte van sy navorsing erken, onder andere die Havenga-prys vir Chemiese Wetenskappe van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, die Goue Medalje van die Suid-Afrikaanse Chemiese Instituut en die Rektorstoekenning vir uitmuntende navorsing aan die Universiteit Stellenbosch. ’n Spesiale uitgawe van die joernaal Zeitschrift für Naturforschung B is aan hom opgedra. Hy is ’n genoot van die Royal Society van Suid-Afrika.Spesiale projekte | Special projects