Medewerker | Contributor

Hermie Coetzee
Bioskets | Biography
 

Hermie Coetzee is sedert 2009 ’n lektor in die Departement Handelsreg, Universiteit van Pretoria. Sy doseer hoofsaaklik ondernemings- en insolvensiereg en is outeur en mede-outeur van etlike artikels en vonnisbesprekings. Sy het ook reeds etlike referate by beide nasionale en internasionale konferensies gelewer. Hermie het vroeër die grade BCom Regte, LLB en LLM (deur verhandeling) aan UP behaal en is ’n toegelate prokureur. Haar loopbaan het in 2006 ’n aanvang geneem by die UP-Regshulpkliniek, waar sy haar klerkskap in 2007 voltooi het.  Spesiale projekte | Special projects