Medewerker | Contributor

Corene de Wet
Bioskets | Biography
 

Corene de Wet is ’n professor in vergelykende opvoedkunde verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat. In 1991 verwerf sy ’n DEd in vergelykende opvoedkunde en in 1998 ’n PhD in geskiedenis. Sy is die skrywer en medeskrywer van meer as 70 portuurbeoordeelde artikels in geakkrediteerde nasionale en internasionale tydskrifte, asook van twee hoofstukke in akademiese boeke. Sy het al etlike voordragte by Suid-Afrikaanse en internasionale konferensies gelewer. Haar navorsing fokus op skolegeweld en treitering. Sy is lid van die redaksie van Acta Academica, South African Journal of Education, Perspectives in Education en SA-eDUC Electronic Journal. Sy is ’n C2-gegradeerde navorser.Spesiale projekte | Special projects