Medewerker | Contributor

Zaan Bester
Bioskets | Biography
 
Zaan Bester is verbonde aan die Eenheid vir Afrikaans en Engels van die Universiteit Stellenbosch se Taalsentrum. Sy is betrokke by die ontwikkeling en aanbied van akademiese geletterdheidskursusse, asook by die ontwikkeling van akademiese geletterdheidstoetse vir ICELDA


Spesiale projekte | Special projects