Medewerker | Contributor

Cobus Jooste
Bioskets | Biography
 
Cobus Jooste is dosent en navorsingsgenoot in intellektuele-goedere-reg in die Fakulteit Regsgeleerdheid en die Departement Handelsreg, Universiteit Stellenbosch. Hy is lid van die Anton Mostert Leerstoel in Intellektuele Goederereg aan die Universiteit Stellenbosch.

Spesiale projekte | Special projects