Medewerker | Contributor

Corlia van Heerden
Bioskets | Biography
 

Corlia van Heerden is ’n medeprofessor in die Departement Handelsreg, Universiteit van Pretoria. Sy behaal die grade BProc, LLB, LLM en LLD aan RAU (nou Universiteit van Johannesburg). Sy het etlike jare as prokureur gepraktiseer en haar akademiese loopbaan neem in 1995 ’n aanvang  toe sy as lektor in siviele prosesreg by RAU aangestel is. In 1998 is sy tot senior lektor en in 2007 tot medeprofessor bevorder. Sy het vanaf 2003 tot 2011 as lid van die reëlsraad vir geregshowe gedien en is in 2009 in die Departement Handelsreg by UP aangestel. Sy doseer hoofsaaklik verbruikers- en insolvensiereg en is outeur en mede-outeur van verskeie artikels, aantekeninge, vonnisbesprekings en hoofstukke in handboeke. Sy het verder etlike referate by beide nasionale en internasionale konferensies gelewer.Spesiale projekte | Special projects