Medewerker | Contributor

Gerdus Senekal
Bioskets | Biography
 
Gerdus Senekal het in 2010 sy honneursgraad in Afrikaanse en Nederlandse letterkunde, asook algemene teksredaksie en vertaling, voltooi. Hy sluit in Julie 2012 by die LitNet-span aan. Gerdus was in 2012 die projekbestuurder van die opwindende Sanlam Sing ’it -liriekskryfkompetisie en is steeds oorhoofs by dié projek betrokke. Hy is ook tans die produksiebestuurder van die geakkrediteerde Afrikaanse joernaal LitNet Akademies. Kontak hom in hierdie verband by gerdus@litnet.co.za

Gerdus Senekal obtained his honours degree in Afrikaans and Dutch literature, as well as general text-editing and translation, in 2010. He joined the LitNet team in July 2012. Gerdus was the project manager for the exciting Sanlam Sing 'it competition in 2012, and is still involved in the project. He is currently also the production manager of the accredited Afrikaans journal LitNet Akademies. Contact him in this regard at gerdus@litnet.co.za.


Spesiale projekte | Special projects