Medewerker | Contributor

EJ Marais
Bioskets | Biography
 

EJ (Ernst) Marais is ’n nadoktorale navorsingsgenoot in die Suid-Afrikaanse Navorsingsleerstoel in Sakereg aan die Universiteit Stellenbosch. Hy het die volgende grade verwerf: BA (Regte), LLB en LLD (Universiteit Stellenbosch). Hy het in 2011 sy doktorsgraad onder die promotorskap van AJ van der Walt in die Navorsingsleerstoel voltooi. Sy navorsingsfokus is sakereg in die algemeen, veral die gebied van verkrygende verjaring en konstitusionele sakereg. Hy was tydens 2008 die Stellenbosse redakteur van die studenteregstydskrif Responsa Meridiana (wat jaarliks met die samewerking van die Regsfakulteit van die Universiteit Kaapstad uitgegee word) en was vir ’n gedeelte van 2009 ’n besoekende navorser aan die Universiteit Maastricht. Hy is ’n ontvanger van die Harry Crossley-beurs vir nagraadse navorsing en was die mede-organiseerder (saam met Bram Akkermans) van die derde Young Property Lawyers Forum wat 28–30 Oktober 2012 aan die Universiteit Stellenbosch plaasgevind het.




Spesiale projekte | Special projects