Medewerker | Contributor

Tobie van Dyk
Bioskets | Biography
 

Tobie van Dyk het sy loopbaan in 1997 as junior lektor in die Departement Afrikaans van die Universiteit van Pretoria begin, waarna hy as lektor in die Eenheid vir die Ontwikkeling van Taalvaardigheid (tans bekend as die Eenheid vir Akademiese Geletterdheid) aan dieselfde instelling aangestel is. In 2005 het hy ’n pos by die Universiteit Stellenbosch se Taalsentrum aanvaar, waar hy steeds werksaam is, tans as hoof van die Eenheid vir Afrikaans en Engels. Hierdie eenheid is onder andere verantwoordelik vir byna alle institusionele taaltoetsing, akademiesegeletterdheidskursusse en taalverwerwings- en taalontwikkelingskursusse in Afrikaans en Engels. Hy is tans ook die administrateur van ’n vennootskap tussen vier meertalige universiteite, te wete die Inter-institutional Centre for Language Development and Assessment (ICELDA), en ondervoorsitter van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Taalonderrig (SAVTO).

Tobie se akademiese werk fokus sedert 2004 veral op die ontwikkeling en gebruik van verskillende taaltoetse vir verskillende doeleindes. Sy spesialisasieterrein is egter akademiesegeletterdheidstoetsing en -ontwikkeling. Vir sy proefskrif artikuleer hy ’n verskeidenheid beginsels vir die ontwerp van toetse van akademiese geletterdheid. Hierdie beginsels begelei die verfyning van die bloudruk van sulke toetse, hul interne konsekwentheid en geldigheid as meetsinstrumente, en die verantwoordelike interpretasie van toetsresultate.

Tel.: 021 808 2495

E-pos: tjvd@sun.ac.za

 

Opgedateer/Updated: 2011-12-08

Bio-inligting verouderd? Stuur 'n e-pos aan bio@litnet.co.za 
Bio-info dated? Send an e-mail to bio@litnet.co.zaSpesiale projekte | Special projects