SêNet-briewe | Letters

 
‘ilwimi’-legitimiteit
so slat Mens gade, o G’nade, Self-d’struksie,
Waarheid, Waarheid’s altyd erger’r as fiksie,
Afrikaans, on-Afrikaans, as “Boer s’n” g’roep,
s’t Oupa, Ouma, lankallie meer oppie stoep

hoe’p Aard k’n Mens mede-Mens so d’gradeer,
v’wat wil Mens nie oorlogsugtigheid net afleer,
’t Millennium Drie Homo toet’ntaal g’kap’tuleer,
nu nie meer in staat, einde v’n bestel af t’keer

waarschynlik g’n wonner, Mens Mens Self v’rraai,
struktuurg’weldsindroomuitkomstigheid’s onfraai,
v’n G’wete, net hier-’n-daar, iets argeo-art’fakl’k,
reste, feitl’k onbruikbaar, boodskap eg saakl’k:

vir Afrikanis, vir wie Afrikaans ’n Afrika-taal is,
’n waterpaalfeit – ’r legitimiteit’s steeds v’rmis

Jacobus Faasen

Comments 0 Reaksies | 0 Comments
   om te reageer | to comment
    Slegs indien jy inteken sal:
  • jou kommentaar aan jou LitNet-profiel gekoppel word
  • kan jy aandui dat jy 'n boodskap wil ontvang indien ander kommentaar by hierdie artikel verskyn.
    When you sign in:
  • your commentary will be linked to your LitNet profile
  • you have the option of receiving notifications of new commentary on this article.

Reageer | Post a comment
Kommentaar is onderhewig aan moderering | Comments to be moderated
Naam | Name  
E-posadres | Email address