SêNet-briewe | Letters

 
oppe kep’r b’skou
millennium drie homo sapiens sapiens, mens,
mette bankkaart, selfoon, aktetas, handsak,
netwerk van vuilg’vriet-Facebook-vrinne, eish,
elk profiel liewer vir Self, assie anner, g’dorie,
raap-’n-skraap minnerwarige na illusie, mite,
nessie psigo-spirituele kenmerke, van identiteit,
ondefinieerbaar, onbeskryfbaar, onv’rklaarbaar,
gebore uit ’n behoefte aan ’n saamhorigheid,
inne stam, inne volk, inne “ras”, o liewe lief

al is Homo Sapiens oulik, ultra-vlambojant,
staan historie in ligte laaie, aan die brand,
argiewe, g’skied’nis, v’rhaal, amper finaal,
deur mot-’n-roes v’rweer, gedeterioreer,
Mens, tragies, via eie Self-sug g’inhibeer

Jacobus Faasen

Comments 0 Reaksies | 0 Comments
   om te reageer | to comment
    Slegs indien jy inteken sal:
  • jou kommentaar aan jou LitNet-profiel gekoppel word
  • kan jy aandui dat jy 'n boodskap wil ontvang indien ander kommentaar by hierdie artikel verskyn.
    When you sign in:
  • your commentary will be linked to your LitNet profile
  • you have the option of receiving notifications of new commentary on this article.

Reageer | Post a comment
Kommentaar is onderhewig aan moderering | Comments to be moderated
Naam | Name  
E-posadres | Email address